Disclaimer

Disclaimer voor nextvalley.be

Next Valley (Kamer van Koophandel: kvk 58668578), verleent u hierbij toegang tot nextvalley.be (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Next Valley behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Next Valley spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Next Valley.

De informatie op de Website is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts of specialist, als diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Wij adviseren u dan ook om voor u met het gebruik van een voedingssupplement begint, eerst te overleggen met uw arts of specialist. Dit geldt uitdrukkelijk wanneer u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling staat. Voedingssupplementen dienen niet als vervanging voor een gezonde voeding.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Next Valley.De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Next Valley doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Next Valley oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met onze klantenservice.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Next Valley nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Next Valley en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Next Valley, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Ondanks meerdere onderzoeken naar noötropica kan en mag er geen gezondheidsclaim op de werking en eigenschappen van de producten worden gemaakt. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen!